www.nhabaovietthuong.com

www.nhabaovietthuong.com
www.nhabaovietthuong.com

Montag, 25. Februar 2013

NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG TRẢ LỜI DĐ CHÍNH KHÍ VIỆT - 23.02.2013Lời tựa: Trân trọng giới thiệu Audio mới nhất của nhà báo Việt Thường trả lời phỏng phấn của "diễn đàn Paltalk "Chính Khí Việt" ngày 23.02.2013, với nhiều đề tài...

Các Audio-MP3 gồm 4 phần. Quý bạn đọc và khán thính giả có thể đón nghe trên trang Website: nhabaovietthuong.com hoặc nhabaovietthuong-uk.blogspot.com tại phần AUDIO MỚI NHẤT, hoặc > tại đây < .

Trân trọng

Moderator


-01-
Nhà báo Việt Thường trả lời diễn đàn "Chính Khí Việt" ngày 23.02.2013 Phần 1/4

Về âm mưu của ngụy quyền Việt gian cộng sản đem 2 trung đoàn CA ngụy quân vào Sài Gòn...; Về tên thứ trưởng ngụy quyền VGCS Phạm "Quái Ngọ..."


-02-
Nhà báo Việt Thường trả lời diễn đàn "Chính Khí Việt" ngày 23.02.2013 Phần 2/4

Về việc tập đoàn ngụy quyền Việt-gian cộng sản đã giúp bọn Hán-gian đảng cộng sản Tầu đồng hóa Việt Nam "toàn diện và triệt để". Các "Lễ hội truyền thống" của Việt Nam đã bị lũ ngụy quyền Việt gian cộng sản lừa dân bán nước phản dân tộc "rút hết ruột". Như "Lễ hội Đống Đa" dành để tôn vinh vị đại Anh hùng Dân tộc Vua Quang Trung, đại phá quân Thanh giải phóng Kinh thành Thăng Long năm 1789, hiện nay đã bị chúng gần như xóa bỏ, không còn có một ý nghĩa nào tương xứng. Từ đầu xỏ cho đến tay sai, không thằng đảng viên VGCS nào là không lo bị cắt "sổ hưu", do quan thầy chúng là... đảng cs Tầu cấp phát. 

-03-
Nhà báo Việt Thường trả lời diễn đàn "Chính Khí Việt" ngày 23.02.2013 Phần 3/4.
Về tên Việt gian cò mồi tay sai VGCS Nguyễn Đan Quế 


-04-
Nhà báo Việt Thường trả lời diễn đàn "Chính Khí Việt" ngày 23.02.2013 Phần 4/4
Về tên Việt gian cò mồi tay sai VGCS Nguyễn Đan Quế


Videos You Tube links:

02 - http://youtu.be/Mxrqz5qtNLY

03 - http://youtu.be/J8wSHrzGyw0

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen