www.nhabaovietthuong.com

www.nhabaovietthuong.com
www.nhabaovietthuong.com

Freitag, 11. Januar 2013

NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG TRẢ LỜI DĐ CHÍNH KHÍ VIỆT - 05.01.2013


Lời tựa: Blog nhabaovietthuong-uk.blospot.com trân trọng giới thiệu Audio mới nhất của nhà báo Việt Thường ngày đầu năm, ngày 05. 01. 2013, trả lời phỏng vấn của diễn đàn Paltalk "Chính Khí Việt". 

Bài nói chuyện với nhiểu đề tài như: "Vì sao tập đoàn ngụy quyền Việt gian cộng sản đang cố chạy tội cho những tên sát nhân, thủ phạm trực tiếp gây tội ác trong vụ thảm sát hơn 6000 đồng bào tại Huế, Tết Mậu Thân 1968, như Diệp Trương Thuần (tứcThích Đôn Hậu), Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Văn Hảo, Nguyễn Đắc Xuân và Lê Thị Đoan Trinh ...v.v...". Vì sao chúng cố tình bôi bẩn cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, cũng như nhiều đề tài có tính lịch sử và thời sự khác, xin quý khán thính giả đón nghe.
Audio gồm 5 phần chủ đề, trong các ngày tới sẽ lần lượt được bổ khuyết phần chú thích theo thứ tự.

Trân trọng
Thay mặt nhóm điều hành
Moderator

-01-

-02-

-03-

-04-

-05-
Youtube links:
Phần 1
http://youtu.be/9jzBWAnym6c

Phần 2

Phần 3 

Phần 4
Phần 5

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen