www.nhabaovietthuong.com

www.nhabaovietthuong.com
www.nhabaovietthuong.com

Donnerstag, 20. Dezember 2012

THỰC CHẤT VỀ CÁI GỌI LÀ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN

Lời tựa: Blog nhabaovietthuong-uk.blogspot.com xin giới thiệu Audio mới nhất của tác giả nhà báo Việt Thường trả lời phỏng vấn của diễn đàn Paltalk "Chính Khí Việt" ngày 15.12. 2012. Đề tài chính về thực chất của một trong vô số những  tội ác của tập đoàn ngụy quyền Việt gian cộng sản: Và xương máu của nhân dân miền Bắc Việt Nam  đã luôn bị chúng đem ra  để thí chấp và tế sống thần chết  một cách dã man không hạn chế, được che đậy bằng màn lưu manh chữ nghĩa qua cái gọi là "Điện Biên Phủ trên không" tại Bắc-Việt và Hà Nội vào những ngày cuối năm 1972 như thế nào. 

Trong các ngày tới, các Audio gồm 4 phần,  sẽ được lần lượt bổ khuyết cụ thể hơn các tựa đề chú thích theo từng chủ đề chính.
Theo nguồn: Tác giả nhà báo Việt Thường và diễn đàn Chính Khí Việt.

Trân trọng
Thay mặt nhóm điều hành
Moderator

 THỰC CHẤT VỀ CÁI GỌI LÀ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN

-01-

-02-

-03-

-04-
2 trung đoàn cơ  động của ngụy quân Việt gian cộng sản được điều động vào Sài gòn với mục đích gì ?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen