www.nhabaovietthuong.com

www.nhabaovietthuong.com
www.nhabaovietthuong.com

Dienstag, 29. Januar 2013

NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ TRONG PHONG TRÀO ĐÒI HỎI "DÂN CHỦ" CHO VIỆT NAM 01 - 08


Lời tựa: Xin đăng lại loạt bài viết trích từ cuốn sách "NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ TRONG PHONG TRÀO ĐÒI HỎI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM" từ bài 01 đến bài 08 của nhà báo Việt Thường với sự cộng tác của Nam Nhân và Lý Tuấn. Với nhiều chủ đề khác nhau, tập trung vạch mặt vô số những tên "đặc công đỏ" Việt gian cộng sản và tay sai trá hình phản tỉnh... cuội, cùng những thủ đoạn lưu manh của chúng, tiêu biểu như tên Việt gian cộng sản Bùi Tín ,Vũ Thư Hiên...., do tập đoàn ngụy quân, ngụy quyền Việt gian cộng sản cài cắm tại hải ngoại.
Một vài chi tiết về các nhân vật trong bài đã được chính nhà báo Việt Thường cập nhật, hiệu đính trong các bài viết và Audio trả lời phỏng vấn sau này. 


Trân trọng
Moderator

 1. BÀI 1: NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ : BÙI TÍN
 2. BÀI 2: AI LÀ NGỤY QUÂN : NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ
 3. BÀI 3: NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ : „HÒA GIẢI VÀ HÒA HỢP“
 4. BÀI 4: NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ :“ QUÊN QUÁ KHỨ“
 5. BÀI 5: NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ: KHÔNG ĐƯỢC QUÊN QUÁ KHỨ !
 6. BÀI 6: NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ : AI TRIỆT TIÊU VÀ AI BỊ TRIỆT TIÊU?
 7. BÀI 7: NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ THEO KỊCH BẢN NÀO?
 8. BÀI 8: NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG ĐỎ: BÙI TÍN NHẬN XÉT VỀ QLVNCH và QUỐC KỲ VÀNG

1 Kommentar:

 1. cac bai do nha bao Viet Thuong viet rat la bo ich. cam on BBT nhabaovietthuong-uk

  AntwortenLöschen