www.nhabaovietthuong.com

www.nhabaovietthuong.com
www.nhabaovietthuong.com

Freitag, 28. Juni 2013

CŨNG BỞI VIỆT TÂN NGU QUÁ LỢN

Lời tựa: Giới thiệu với quý bạn đọc bài viết mới của tác giả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, vạch mặt đám chó săn tay sai, công an ngụy quyền Việt gian cộng sản trá hình trong những mặt nạ "đấu tranh nhân quyền, dân chủ"....cuội như Cù Huy Hà Vũ, "Việt Tân"và đồng bọn.
Theo nguồn: Diễn đàn Chính Khí Việt
Trân trọng
Moderator
CŨNG BI VIT TÂN NGU QUÁ LN
CHO NÊN CU M KHÓ LÀM QUAN
Duyên-Lãng Hà Tiến Nht

 
Con chim cò mồi Cù Huy Hà Vũ của công an ngụy quyền Việt gian cộng sản
Tựa đề trên đây là nhái thơ của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Xin nói rõ như thế để tránh chuyện bọn thối mồm bới móc, rằng bần bút sửa thơ hoặc thuổng thơ của cụ. Vì thấy thơ của cụ Tản Đà hay quá chừng, nên hậu sinh xin tiền bối cho phép mượn đỡ vài câu, chỉ up to date tí ti cho hợp thời trang để làm tựa đề cho bài viết thôi. Kính xin tiền bối hỉ xả.

Thật ra hai câu Luận đầy đủ (câu 5 và câu 6) trong bài thơ thất ngôn bát cú “Xem tiểu thuyết TỜ DI CHÚC cảm đề” của thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khác Hiếu như sau:

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn (câu 5)
Cho nên quân nó dễ làm quan. (câu 6)

Đây là cặp “Luận” trong bài thơ 8 câu, nhưng cũng là một câu đối thật tuyệt vời, vừa đối âm lại vừa đối ý rất chỉnh. Nếu bần bút có tài bình thơ thì phải bình thế này: nghệ thuật thơ: number one. Ý thơ: number one. Hn thơ: excellent, đã kết tinh thành tiên thánh. Và xin mn phép, đã ti thì cho ti luôn đi bác tàì. Nếu bn bút là nhà phê bình văn hc thì phi đánh giá bài thơ ca c Tn Đà đim A+ cum maxima laude.

Bài thơ “Cm Đ” ca thi nhân gi hng t mt v tham nhũng ni tiếng thi đó (1927.) Tên tri ph h Đào Vĩnh yên ăn hi l 2.500 đng trong mt v kin tranh chp tài sn. Tên quan tham không nhng đã không b đàn hch mà còn được đưa v tr nhm ti tnh Thái Bình đ an nhàn hưởng lc. Cách nay gn trăm năm, mt tô ph đáng giá có my xu, 2.500 đng bc Đông Dương có th tương đương tin triu, mà triu dollars xanh tin tươi thi bây gi ch chng chơi. Wow! D n thit.

Ngày xưa nhà thơ chê thng dân ngu cũng phi, nhưng có hơi ti cho thng dân, bi vì nó có đươc hc hành m gì đâu mà chng ngu! Nếu c Tn Đà mà còn sng đến bây gi hn chúng ta còn được thưởng thc nhng vn thơ tuyt tác hơn thế na, bi vì thng dân bây gi hc hành cao nhưng còn ngu hơn nhng thng dân ngu quá ln xưa kia gp bi. Đan c mt thí d cn con thôi. Cái v ông thy chùa Thích Qung Đc gi là t thiêu hay b thiêu gì đó, bt k đ làm gì, vì đo pháp hay vì cng pháp, nhưng rõ ràng là ngn la thiêu ông thy chùa đã đt cháy ri luôn c cái nhà VN ca chúng tôi. Chúng tôi b mt nhà mt ca, đau lm và nhc lm. Đó là s tht lch s. Kết qu là c nhng anh tướng tá phường chèo Tôn Tht Đính, Lê Khc Lý, anh quan tòa Nguyn Trng Nho, các anh đc ph n, đéo huyn kia, quí thy Thích Đ Th v.v. cũng chng còn nhà đ nên mi phi dt díu nhau đi ăn nh đu ti cái x Mo này. y vy mà vn chưa biết thân biết phn, bây gi các anh còn t tp ca tng và k l công ơn k đã đt cháy nhà mình. Như thế thì ngu quá ln chưa hay vn chưa bng ln, thưa c Tn Đà thi sĩ?

Nhưng đy là chuyn nh, b đi Tám. Cái chuyn nhn xy ra va qua là chuyn my anh ngm Vt Tân, toàn th có ăn hc c đy, nhưng vì ngu quá ln cho nên đã làm thui cht con đường hon l ca cu m con quan đi thn nhà h Cù trong lúc danh tiếng Cù công t đang lên như diu gp gió. Chuyn là thế này, phi hơi dài dòng mt tí mi ra đu ra đuôi được. Bn bút viết không phi đ trách Vt Tân hay đ bênh Cù công t, mà là vch ra cái điếm thúi ca lũ k cp gp bà già nên mi xôi hng bng không.

Cù công t là con quan đi thn h Cù rt có thế giá trong triu đình nước Xích Qu. Quan đi thn thơ phú rt gii, tui mi 26 mà đã làm ti thượng thư b Nói Láo, ngi làm vic bên cnh hoàng đế H Bt Minh. Thượng thư h Cù là mt ông quan rt mc thanh liêm. Trong sut cuc đi lăn ln chn quan trường, Cù thượng thư ch cht bóp được có năm chc triu tin đế quc, trong khi nhiu đi thn khác thu quén được bc t. Cù công t tư cht thông minh nên được Cù thượng thư gi sang tn bên Tây đ tp m ti Sorbonne, mt ngôi trường danh tiếng nht x Phú Lãng Xa. Sau khi đ đt tr v, Cù công t thường giao du vi các vương tôn công t và ti lui tư dinh danh tướng Th Đế, hoc lâu đài các bc vua chúa, có khi v tranh, có lúc chơi đàn, ct đ to uy tín và thanh thế trong triu đình, đng thi gây n tượng vi dân gian bên ngoài cho tương lai ca mình. Điu này cũng d hiu, bi vì lut l bt thành văn ca nước Xích Qu là, tt c các vương tôn công t đu được hưởng quyn thế tp, nghĩa là con quan thì nht đnh s li làm quan. Vn đ quan ln hay quan bé thì tùy thuc mt phn do vây cánh, phn khác do tiu xo hoc mánh mung ca mi cu m, cô chiêu. Như vy thì Cù công t làm quan là con tính 2 + 2 = 4 ri, không chy đi đàng nào được. Nhưng ch Cù công t thì có mt chút hơi khác bit. Cái văn hóa và văn minh Phú Lãng Xa đã làm lch lc đi ít nhiu con đường hon l ca chàng trai mang đy hoài bão và tham vng này. Công t đã phm phi hai nhược đim quan trng sau khi đi Tây tr v là, th nht, háo thng và nôn nóng, th hai, đi lc truyn thng ca t tiên nhà h Cù.

Cù công t v nước tưởng mình có bng cp cao nên đòi hi phi được làm quan ln ngay. Cu mun ni nghip nhà, ng c chc thượng thư b Nói Láo như thân ph ngày trước, nhưng t tướng 3Dê không cho. Không được, cu li ng c chc ngh gt nhưng cũng không xong. Thế là n khí tui tr xung lên, công t đ đơn kin t tướng 3Dê. Thng dân ngu quá ln lúc này đã bt ngu đi mt chút, nhn xét tường tn rng giá mà Cù công t đng có đi Tây hc, c nhà đi thiến heo, hay co m cao su v.v. thì nht đnh làm quan ln là cái chc, ch đâu có phi long đong vt v. Lêu lng như thng Chí Vm có hc hành gì đâu, văn dt võ rát, mà làm đến binh b th lang kia mà. Hay như 3Dê cũng ch mi hc ngh chích do mà cũng làm đến chc t tướng. 3Dê cy mình là t tướng, cho rng Cù công t khinh mình ít hc, nên quyết dy cho chàng trai tr mt bài hc cho sáng mt. Biết tính Cù công t cũng ging ông b cái tt là khoái hát cô đu và li thích cm chu, 3Dê vy mà thâm đáo đ, hn d cho Cù công t đi hát đ sp by chơi. Lut l giang h là người cm trng chu phi xài dùi (trng) trn ch không được xài dùi bc cao xu. Công t nhà ta vn rt quí cái dùi nên khi cm chu bao gi cũng bc li ri mi gõ trng. Cù công t xài xong li đ quên cái bc nên mi sinh chuyn. Đó là phm phép nước. 3Dê có c nhân lut rng nên rt thông tho môn lut rng, hn vin vào my cái bc đ hch ti và bt nht Cù công t.

Nhược đim th hai ca Cù công t là cu đã đi lc truyn thng nhà h Cù. Theo lch s, t tiên dòng h Cù xut thân t đt Hà Đan nước Tn. Tri qua hai ngàn năm, h Cù hai ln làm quan ln trong triu đình. Ln trước là mt người đàn bà tên Cù Th làm m vua Triu Ai Vương nước Xích Qu, by gi có tên là Nam Vit. Cù Thái Hu và con là Triu Ai Vương tính đem nước Nam Vit dâng cho nhà Hán. Mưu toan ca Cù Th b Thái Phó L Gia biết được nên giết chết. Người th nhì là Cù thượng thư tc thân ph ca Cù công t. Vua nước Xích Qu là H Bt Minh khi lên ngôi, quay mt v phương Bc mà xưng Thn, nên rt tin cy nhng triu thn có t tiên t phưong Bc như Cù thượng thư. Tư tưởng và đường li truyn đi là như thế, nhưng khi tp m t bên Tây tr v, Cù công t đã đi chch đường li đó. Cha cu sut đi chng M dành đt cho Thiên Triu. Cù công t ngược li, ch trương liên M chng Thiên Triu đ ly đt. Đó là mt đi tôi mc dù Cù công t tuyên b cu không chng li đng ca cha cu.

Trong thi gian tù, Cù công t nghĩ cách chơi 3Dê. Chuyn cũng chng có gì đáng k, ch là chc gho nhau chơi thôi. Có đi thu nào mà ban đêm nhà tù không đóng ca? y vy mà 3Dê cho m toang cánh ca nhà tù nht Cù công T. Công t chơi li 3Dê, la toáng lên là 3Dê c ý giết cu bng cách ban đêm m ca nhà tù có ý đ cu b cm hàn mà chết. Vì thế Cù công t quyết đnh tuyt thc. Cu không ăn cơm tù mà ch ăn đ ăn phu nhân đem đến. Chiêu tuyt thc t ra công hiu. Nó đánh đng lương tâm đen như mõm chó ca bn Vt Tân trên khp thế gii. Tng lũ Vt Tân r nhau cùng nhn ăn cơm, ch ăn ph Hòa đ ng h tinh thn Cù công t. Ti min Bc Cali, Vt Tân ghi tên tham gia tuyt thc đông như kiến, nhưng ban vn đng ch chn có 4 nhà tiêu biu: mt là nhà thm phán con dòng cháu ging ca thy lang chuyên tr bnh khóc nhè trước tòa án, hai là nhà văn cái chng cng rt hăng đ được VC cho ra nước ngoài chng tiếp, ba là nhà báo ch lc trong nhóm sáng lp mt t báo tri (website) chàng hng, và bn là nhà dân ch đng trưởng đng Ma Trơi. Hai nhà có máu mt nhưng li vng mt là nhà th và nhà cha. My nhà nho nh khác như nhà cu, nhà xí v.v. cũng không thy bóng dáng vì nhng nhà nh này xem ra còn có chút liêm s. Khi còn hc bên Tây, Cù công t được Vt Tân mến m tài đc nên được tôn lên làm minh ch ca Vt Tân trong nước. Phong trào Vt Tân tuyt thc cơm nhà, ch ăn ph hòa, đ nếu có chết thì nguyn chết theo minh ch dâng cao như thy triu là vì thế.

Tinh thn Vt Tân đoàn kết sau lưng minh ch tht là hiếm có, ai thy cũng nc n khen, nhưng tht tình nó li là cái ngu còn ngu quá ln. Lý do là thế này.

* Th nht, Cù minh ch ch tuyt thc vì s b cm lnh thôi ch có vì mc đích ln lao gì đâu. Thế mà Vt Tân ngoài này tưởng là minh ch làm chuyn ln nên mi ni trng khua chiêng tính làm cho thiên h lé mt chơi. Bng chng là khi 3Dê ban đêm cho đóng ca nhà tù li cho minh ch ng yên gic thì Cù minh ch hết tuyt thc lin mt khi. My anh Vt Tân: nhà thm phán, nhà văn, nhà báo, nhà dân ch, tuyt thc ti San Francisco b lêu lêu tn tò bèn cúp đuôi chun êm không dám ngonh mt li, làm bn dân ngu quá ln đây vén môi cười như nc n, còn nói: đ … ngu như heo.

* Th hai, Cù minh ch tuyên b rõ ràng “Tôi không chng đng CS” trong khi Vt Tân bô bô chng cng cho mi người thy. Th xem, mt đám cuc ra t nn trương bng hiu chng cng suy tôn mt thng CS chính hiu con nai vàng ngơ ngác lên làm lãnh t. “Xế lày nà xế lào”, có ngược ngo và kỳ cc không? Tri cho Cù công t qut đo ván được thng 3Dê thì kết qu là cái gì? Không phi vn là CS đó sao? Tri đt ơi, không là ngu quá ln thì còn là gì na?

Chuyn không tin ni nhưng có tht. Thng dân ngu quá ln phi gii thích mt cách ngu như bò thế này: thng CS Bc Kỳ chng tài gii gì và t nó chng thế nào thng ni min Nam. Nó thng min Nam là nh vào sc ca nhng k phn bi như M, bè lũ n Quang, bn thành phn th ba. Bây gi bn dân ch cui trong nước, trong đó có Cù công t, t lượng sc mình không đch li được vi 3Dê và đng bn, nên mun mượn sc M và ca người t nn đ trit đi phương. Có thế thôi. Tha nhn rng sc mnh ca người t nn hin nay, ít na là v thanh thế, đang nm trong tay bn đâm thuê chém mướn Vt Tân nên Cù công t phi bám vào Vt Tân. Bn Vt Tân da trên cái hc thuyết ngu xun mà chúng tin vào là “ch có người CS mi đánh đ được CS” nên chúng suy tôn Cù công t lên làm minh ch. Chúng c tưởng rng minh ch ca chúng là người có ăn hc đàng hoàng nên nht đnh phi lên ngôi Thiên T. Thi cơ đã đến. trong, chun Thiên T nhn ăn. Ngoài này, Vt Tân cũng đng hành tuyt thc, đng thi đi xin ch ký, gi vài ba cái petition cho các chính ph ngoi quc là thế nào 3Dê cũng s đ nhào. Vt Tân là th gà què ăn quyn ci xay, d kh được my người yêu nước cô đc đng gia đường cm bng chng Tu kha cho chúng chp hình đ np mng. Chúng giương các tm hình này lên, by trò thnh nguyên thư, và không quên là đi quyên tin. Thế thôi.

Nhiều người quên rằng dân chúng các nước Đông Âu và Bắc Phi phải xuống đường vật lộn với những kẻ cầm quyền mới dành lại được dân chủ. Bọn Vẹt Tân không nghĩ thế. Chúng cho rằng nền dân chủ của VN có thể xin xỏ được bằng ba cái petition của chúng. Đã vậy, chúng không nhìn thấy bây giờ đã khác xa trước đây mấy năm rồi. Trước kia xuống đường còn có cơ may, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Bây giờ đàng sau 3Dê lính tráng và sung ống không à. Đàng sau Cù minh chủ của Vẹt Tân hầu như trống trơn, trong khi có cả một lực lượng khổng lồ đứng đàng sau 3Dê. Chúng không biết rằng 3Dê, thằng em là Chí Vem, và đồng bọn, theo lệnh của Tầu Khựa, đã quân quản hóa việc trị nước ta rồi. Hầu như tất cả các thành phố lớn đều đã được đặt dưới chế độ quân quản. Công an cảnh sát hiện nay chỉ là lực lượng an ninh phụ thuộc và cũng được kể là lực lượng quân sự. 3Dê nhờ chủ tịt Ủn Ỉn của Triều Tiên cho lính kín sang huấn luyện cảnh sát đặc biệt của VGCS để nâng cao tay nghề đàn áp. Bọn cảnh sát được huấn luyên này sẽ trở thành huấn luyên viên cho những lớp cảnh sát đặc biệt khác. Riêng tại Saigon có một tiểu đoàn lính chính qui, cộng với một đại đội trinh sát, cộng với một tiểu đoàn của trung đoàn Gia Định tham gia tuần tra và xử lý các vụ có tính manh động hoặc liên quan đến quân đội. Một kế hoạch qui mô có tên là “Nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân” đang được triển khai mà bước đầu là mở những khóa tập huấn gọi là bồi dưỡng và xây dựng. Trọng tâm của khóa học là kết hợp quân đội và công an làm nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng và an ninh tại mỗi địa phương để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lớp tập huấn khai giảng trung tuần tháng 6 vừa qua tại học viện quốc phòng do các tên trùm công an Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh, ủy viên BCT, trưởng ban tuyên huấn trung ương giảng dậy. Ngoài ra kế hoạch còn gởi 6 đoàn tướng lãnh và sĩ quan cao cấp sang Tây An để học chính trị. Mục đích của việc học chính trị là trau dồi khả năng nhận thức đúng giữa hai khái niệm bạn và thù.

Như vậy thì đủ biết 3Dê là ai. Cuộc tuyệt thực của Cù minh chủ có quật ngã được 3Dê không? Trò đồng hành tuyệt thực của các “nhà” Vẹt Tân ở ngoài này có giúp gì được cho tham vọng của Cù minh chủ của chúng không? Thực tế trả lời là không. 3Dê đố kỵ Cù công tử là dĩ nhiên, mà Thiên Triều lại càng nghi kỵ Cù công tử hơn. Cụ thể trước mắt là con đường hoạn lộ của Cù công tử đã trắc trở càng trắc trở thêm. Cái này cũng là số thôi: bởi số chạy đâu cho khỏi số mà. Cù công tử không tin thì cứ thử lục lại các tài liệu cũ của Cù thượng thư xem có thấy cái lá số của ông thầy Tầu cho quan thượng thư ngày trước khi quan thượng đi sứ sang chầu Thiên Tử để nạp cống không. Trên lá số, thánh tiên đoán rằng mồ mả tổ tiên bị động, dòng họ Cù chỉ phát được đến hai đời là tận, trừ khi mời được thầy pháp cao tay ấn trừ đi được con lươn đang chấn chỗ yết hầu của người thừa kế của dòng họ.

27 - 6 - 2013
Duyên-Lãng Hà Tiến Nht


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen