www.nhabaovietthuong.com

www.nhabaovietthuong.com
www.nhabaovietthuong.com

Donnerstag, 6. Dezember 2012

NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG TRẢ LỜI DĐ CHÍNH KHÍ VIỆT - 17. 11. 2012

Lời tựa: Blog http://nhabaovietthuong-uk.blogspot.com trân trọng giới thiệu các Audio mới nhất của nhà báo Việt Thường trả lời phỏng vn của diễn đàn "Chính Khí Việt" ngày 17.11. 2012.

Theo nguồn: Diễn đàn Paltalk "Chính Khí Việt". Các Audio gồm 4 phần. Các hình ảnh của Audio là hình ảnh minh họa.
Trân trọng

Thay mặt nhóm điều hành

Moderator


-01-

Việt Thường 17-11-2012 (P1) Về vai trò tên Việt gian tay sai cộng sản Nguyễn Ngọc Bích cùng đồng bọn nằm vùng tại hải ngoại.

-02-

Vit Thường 17-11-2012 (P2) v tập đoàn Việt gian cộng sản giả danh đội lốt GHPGVNTN chống phá đệ I. và đệ II. Việt Nam Cộng Hòa 

-03-

Vit Thường 17-11-2012 (P3) v tập đoàn Việt gian cộng sản giả danh đội lốt GHPGVNTN chống phá đệ I. và đệ II. Việt Nam Cộng Hòa

-04-

Vit Thường 17-11-2012 (P4) về việc tập đoàn Việt gian cộng sản ăn thai nhi


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen